Links

Hoop training website www.hoepeltraining.nl

Utrecht University www.uu.nl

Dijkerman lab for touch, perception & action www.dijkermanlab.nl

Manja Engel personal website www.manjaengel.com

Utrecht University Neuropsychology group www.neuropsychologie.nl

Utrecht Research Group for Eating Disorders www.urge-eatingdisorders.nl

Altrecht Eating Disorders Rintveld www.altrecht.nl/rintveld

GGZ centraal research line personality disorders https://www.ggzcentraal.nl/werken-leren/wetenschappelijk-onderzoek/onderzoekslijn-persoonlijkheidsstoornissen/    

Mirage multisensory illusions www.miragelab.co.uk/

Leontienhuis www.leontienhuis.nl

Ursula http://www.rivierduinen.nl/eetstoornissen 

Stichting JIJ http://www.stichting-jij.nl/